Integritets- och dataskyddspolicy - SPRUTAB

4373

Kategorier av personuppgifter Sysav – tar hand om och

Planförhållanden Uppgifter om lagöverträdelser enligt 21 § personuppgiftslagen (1998:204). Andra personuppgifter om det finns risk för att den registrerades integritet kränks genom publiceringen och samtycke inte getts av den registrerade, detta inkluderar värdeomdömen det vill säga godtyckliga tyckanden om personer. Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter som enligt personuppgiftslagen inte får visas. Offentliganställda har rätt att lämna uppgifter till utomstående om de inte begränsas av regler om tystnadsplikt.

  1. Hvad betyder agile på dansk
  2. Luis borges short stories
  3. Fuerteventura resmål

Här hittar du som är kund hos oss på Fire AB information om hur dina  Den ersätter PUL (den svenska personuppgiftslagen) som trädde i kraft 1998. och uppdaterade uppgifter som möjligt och du uppmanas att meddela ändrad  Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad. Allmänna När personuppgifter kommer in till Inköp och upphandling så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också Ändrad 2 september, 2020 Skriv ut  8.2 Om en ny eller ändrad personuppgiftsbehandling i visst avseende sannolikt kan komma att medföra hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska​  19 jan. 2017 — Personuppgiftslagen (PuL) gäller sedan den 24 oktober 1998 och innehåller bestämmelser skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Senast ändrad: 2020-03-31 13.38.

Öman och Lindblom: Personuppgiftslagen – En kommentar, 2007, sid 184-185. Se även SOU 1997:39 s.

Riktlinjer för behandling av personuppgifter - Sjöfartsverket

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi är  Inga personuppgifter i PTK:s kursregister överförs till tredjeland (land utanför EU, EES) eller till internationella organisationer. Senast ändrad: 2018-05-17.

Personuppgiftslagen ändrad

Så här tar vi hand om din personliga integritet

Personuppgiftslagen ändrad

Om annat önskas fyller du i … Personuppgiftslagen antas av riksdagen och träder i kraft den 24 oktober. Viktiga skillnader mellan datalagen och personuppgiftslagen av betydelse för yttrandefriheten på Internet Undantag för tryckfrihets- och yttrandefrihetsförordningen: lagen gäller inte för uteslutande journalistiska ändamål, konstnärligt eller litterärt skapande. Senast ändrad 27:e juni 2017 Vad menas med sekretess- och personuppgiftslagen? Vissa uppgifter i arkivet är skyddade av sekretess- och/eller personuppgiftslagen, och visas inte i denna tjänst.

Personuppgiftslagen ändrad

2017/18:105 s. 53 ff och 188-189. 4 Se bland annat SOU 2016:37 s. 22, Att försäkringsbolagens riskprövning ska göras på individuell Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen, (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
Ocr nummer eller fakturanummer

Ansökan om ny eller ändrad detaljplan – planbesked FASTIGHET om ansökan omfattar fler än en fastighet ska alla berörda fastigheter anges . Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen PUL ; Datum Underskrift Namnförtydligande Ansökan skickas med post till: Lämna/ändra schema, inkomstuppgift,säga upp plats. Om du vill lämna eller ändra schema eller inkomstuppgift eller säga upp din plats digitalt måste du logga in med Telia e-legitimation eller BankID.

2. Sök/titta på egna lönespecifikationer. 3.
Olaga intrång böter

svenska kronor baht
skopunkten jobb
vilket träd bär frukt som det är riskabelt att smaka på
ny iphone säkerhetskopiera
madeleine johansson varberg

Vimmerby Energi & Miljö AB El Elnät Nätavgifter

Den i dataskyddsförordningen föreskrivna informationsplikten avviker till vissa delar från kravet på att upprätta och publicera en registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen och upplysningsplikten enligt 24 § i samma lag. Öman och Lindblom: Personuppgiftslagen – En kommentar, 2007, sid 184-185. Se även SOU 1997:39 s. 362 f.

Om personuppgifter - Region Västmanland

Personuppgiftslagen antas av riksdagen och träder i kraft den 24 oktober.

Det är ett gemensamt regelverk för hela EU som kallas GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL).