6651

Për t’a marrë faturën tuaj, ju duhet të shënoni në fushat përkatëse: numrin personal, emrin, mbiemrin dhe tekstin e sigurisë. Fatura e tatimit në pronë Klikoni në butonat në imazhet më poshtë dhe ju do të merrni një shpjegim të përmbajtjes në faturën e tatimit në pronë. Viti tatimor Tel./Centrex : 038 200 / 44 317 & 44 318. Tel./Fiks : 0390 / 361 030. e – Mail : Komuna.Decani@rks-gov.net Drejtoria e Infrastrukturës. Arbër Bytyqi; Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit. Lulzim Aliu; Stafi i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Mjedisit; Dokumentet e Urbanizmit; Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale.

  1. Humanistiska programmet poängplan
  2. Ulrik ekenman
  3. Swedbank nora öppettider
  4. Moped korskola
  5. Vårdhygien utbildning

Përveç kësaj, numri UNIREF në faturë ua mundëson tatimpaguesve që ta kryejnë pagesën edhe përmes sistemit bankar, e-banking. Tatimi në Pronë / e-Fatura – Deçan. Fatura e tatimit në pronë. Rreth faturës; Kontrolloni faturën tuaj; A janë përfshirë të gjitha pronat tuaja në një faturë? Udhëzuesi juaj për faturën; Detyrimi për të paguar. Detyrimi për të paguar tatimin në pronë; Tatimpaguesi përgjegjës; Lirimet nga pagesa e tatimit në pronë; Tatimi në tokë; Regjistrimi. Regjistrat e tatimit … Shtyp faturën e tatimit në pronë – Ferizaj.

[…] b) Vjelja dhe vjelja e detyruar, c) Sigurimi i burimeve për Njësinë e Tatimit në Pronë, d) Përmirësimi i përcaktimit të vlerës së pronave dhe normat tatimore, si dhe. 3.1.Tatimi mbi pronë i caktohet për tërë pronën e paluajtshme ,me përjashtim të pronës, e cila ne përputhje me nenin 8 të Ligjit mbi Tatimin në Pronë është e. Raporti i fundit i auditimit të performancës, i publikuar sot tregon se sistemi informativ i tatimit në pronë (SITP) nuk është efektiv në mbledhjen e të hyrave nga  Tatimin në Pronë “E-Fatura”, përmes të cilit tatimpaguesve ju mundësohet marrja e faturës, përcjellja e gjendjes, si dhe bërja e pagesës së tatimit në pronë në  Ne përmirësojmë jetën e përditshme në Kosovë.

Afrim Llabjani; Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Vjelja e tyre është thelbësore për qëndrueshmërinë e tyre financiare. Pagesa e tatimit në pronë nga qytetarët është investim në mirëqenien e tyre.

Faktura e tatimit ne prone

Faktura e tatimit ne prone

Departamenti i Tatimit ne Prone, Pristina. 7,632 likes · 20 talking about this. Departamenti i Tatimit në Pronë menaxhon tatimin në pronë në Kosovë.

Faktura e tatimit ne prone

Ne dëshirojmë të ju rikujtojmë që të kontrolloni disa gjëra në faturën tuaj në mënyrë që të siguroheni që të gjitha informatat janë të sakta. Shërbimi ofrohet pa pagesë nga Departamenti i Tatimit në Pronë / Ministria e Financave e Kosovës. Për t’a marrë faturën tuaj, ju duhet të shënoni në fushat përkatëse: numrin personal, emrin, mbiemrin dhe tekstin e sigurisë. Fatura e tatimit në pronë Klikoni në butonat në imazhet më poshtë dhe ju do të merrni një shpjegim të përmbajtjes në faturën e tatimit në pronë. Viti tatimor Tel./Centrex : 038 200 / 44 317 & 44 318. Tel./Fiks : 0390 / 361 030.
Utvecklingssamtal på arbetet

Tatimi në tokë nis nga ky vit, gjoba për ata që nuk do të paguajnë.

7,632 likes · 20 talking about this. Departamenti i Tatimit në Pronë menaxhon tatimin në pronë në Kosovë. Të hyrat nga tatimi në pronë forcojnë komunat. Për të krahasuar Komunën e Kamenicës me komunat tjera për sa i përket tatimit në pronë, po përdor shembullin e një prone prej 100 m/2 dhe po e krahasojmë me komunat tjera.
Depression usa 1930

förhandla bolån länsförsäkringar
z lyften produktion ab
transcranial doppler cpt code
plast formbar
to nettle
regler les cookies
vattenfall digital transformation

Viti tatimor Tel./Centrex : 038 200 / 44 317 & 44 318.

“Ministria e Financave ka bërë përgatitjet përfundimtare të shërbimit elektronik përmes të cilit, tatimpaguesve ua mundëson marrjen e faturës, përcjelljen e gjendjes, si dhe bërjen e pagesës së tatimit në pronë në pikën më të afërt, në Postë apo në Bankë”, thuhet në një Sipas DTP, nëse fatura e tatimit në pronë nuk është dorëzuar në shtëpinë tuaj, kjo ndodh për shkak se, adresa e rrugës është e pasaktë në sistemin e tyre. “Për t’a korrigjuar atë, ju lutemi vizitoni zyrën e komunës tuaj. Ne këshillojmë që gjithashtu të regjistroni numrin tuaj personal. Ministria e Financave iu ka bërë thirrje gjithë tatimpaguesve që të shfrytëzojnë shërbimit elektronik për Tatimin në Pronë “E-Fatura”, përmes të cilit tatimpaguesve iu mundësohet marrja e faturës, përcjellja e gjendjes, si dhe bërja e pagesës së tatimit në pronë në pikën më të afërt, në Postë apo në Bankë. Departamenti i Tatimit ne Prone, Pristina. 7,632 likes · 20 talking about this.

Mirëpo Ministria e Financave (MF) fton të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, respektivisht tatimpaguesve që të shfrytëzojnë shërbimit elektronik për Tatimin në Pronë “E-Fatura”, përmes të cilit tatimpaguesve ju mundësohet marrja e faturës, përcjellja e gjendjes, si dhe bërja e pagesës së tatimit në pronë në pikën më të afërt, në Postë apo në Bankë. 2020-04-26 Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera … Ne video eshte shpjeguar ne hapa te shkurt se si mund te faturoni pronen tuaj nga shtepia 2016-03-01 e tatimit në pronë, si dhe ndërmerr masat e nevojshme sipas këtij Ligji, në rastet e GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 2 / 15 SHKURT 2018, PRISHTINË 12 LIGJI Nr. 06/L-005 PËR TATIMIN NË PRONËN E PALUAJTSHME konstatimit të shkeljeve; 2.8. ndihmon komunat në interpretimin e legjislacionit që rregullon procesin e tatimit në Ligji i ri për Tatimin në Pronën e Paluajtshme, do të hyjë në fuqi nga tetori i këtij viti. Projekti për vlerësimin e tokave me qëllim të përcaktimit të vlerës së tatimit në pronë, pritet të përfundojë deri në vitin 2020. Data e pagesës së Tatimit në Pronë për këstin e parë të vitit 2019 që ka qenë me datë 30 Prill, është shtyer për 30 Qershor Datum plaćanja poreza na imovinu Tatimi në pronë është taksë vjetore komunale.