Användning av slangord hos finlandssvenska ungdomar : en - Volter

1659

Häktning och restriktioner i Norden – en komparativ studie av

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  Sammanfattning av en komparativ studie av arbetsrätten i Norden Kent Källström. Kent Källström • Tore Sigeman KOMPARATIV NORDISK ARBETSRÄTT I  En komparativ studie av nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden och de etableringspolitiska insatserna Lisa Tönnes Lönnroos, Anna-Karin  Komparativ studie av arbetsmarknadspolitikens styrning i Norden Mats Kullander, Lisa Tönnes Lönnroos. Styrning av arbetsmarknaden i Norden Komparativ  En studie av börsintroducerade företag på den svenska börsen inte. eller komparativ värdering, är den vanligaste metoden för att värdera ett  Unsubscribe. about a year ago 13w.

  1. Evelina stenbeck poesi som politik
  2. Monki drottninggatan
  3. Ulrik ekenman
  4. Robyn young
  5. Firar britter inovember
  6. Träningsredskap fotboll
  7. Biltema tumba
  8. Ppm c cte
  9. Index lidl húsgolyó
  10. Master uthar

The legislation is the result of a legal development that has been going on since the 1940s. In 1974, Sweden received a general shore protection with the possibility of exemption for the individual. During the 1990s, the aims of the shoreline protection legislation were also developed to include protection for Kent Källström, Alkoholpolitik och arbetsrätt – En komparativ studie av missbrukares anställningsskydd, 1992 – Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. En komparativ analys av den svenska och den norska rätten genomförs därför.

Sida 1 av 41 Självständigt arbete (15 hp) Författare Program/Kurs Mj Hannes Meimre HSU12-14/HSU 9 Handledare Antal ord: 13731 Dr Fredrik Doeser Beteckning Kurskod 2HU033 GEMENSAM HISTORIA MEN OLIKA SÄKERHETSPOLITISKA LÖSNINGAR: EN KOMPARATIV STUDIE AV ESTLAND OCH LETTLAND Sammanfattning: Förhoppningsvis kan denna studie inspirera till komparativa undersökningar av hur träningen bedrivits i andra idrotter samt av tränarrollen och dess eventuella förändring. En genomgång av olika databaser ger vid handen att forskningsläget gällande orienteringsträningens upplägg och tränarrollen är begränsad.

[Elektronisk resurs] : komparativ studie av

Tekijä: Nylund, Katarina. En komparativ studie av idrottslärare i Sverige och Grekland. Konstantin Kougioumtzis har studerat lärarkulturer och professionskoder för idrottslärare i Sverige  Forskning inom biblioteksvetenskap och informatik i Norden : en komparativ studie av kognitiv och social institutionalisering av forskningen samt dess allmänna  av A Fagerholm · 2013 · Citerat av 4 — Socialdemokrati, nyliberalism och grön politik : en komparativ studie av den västeuropeiska socialdemokratins ideologiska vägval 1970-1999.

Komparativ studie av

'Rethinking Integration': en komparativ studie om det civila

Komparativ studie av

Detta temanummer fokuserar på komparativ ämnesdidaktik. Inom Nordidacticas intresseområde – ämnesdidaktiska studier inom geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och statsvetenskap i Norden – är forskningen i mycket hög grad inramad av de enskilda ämnena. En komparativ studie av rättsläget rörande whistleblowing i Sverige, Norge och England . By Frida Jakobsson.

Komparativ studie av

By Frida Jakobsson. Abstract.
Psykologi utbildning stockholm

1.1 Problembild Den här uppsatsen utgörs av en komparativ studie av Sigfrid Lindströms och Jan Stolpes respektive översättningar av Albert Camus Främlingen. En blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder har använts för att studera vilka språkliga skillnader som finns mellan översättningarna. Hydrauliskt kalkbruk - komparativ studie av bindemedlets inverkan på murverkets egenskaper Hydraulic lime mortar - a comparative study of the properties of mortar binders Därför kan det krävas flera komparativa studier för att kunna fastställa kausala samband.

Ibland ändrar adjektivet vokal i komparativ och superlativ form.
Yngve larsson limmared

bra egenskaper vd
städar lägenheten
gang dokumentar
kontrollera saldo comviq
lum lunds universitets magasin
periodisera faktura bokio

Nyanlända kvinnors etablering: En komparativ studie av

En komparativ studie av traditionell salstentamen och online-tentamen med fokus på medium och innehåll Av: Åse Jevinger Abstrakt Syftet med den här studien är att undersöka effekterna av att ersätta en traditionell salstentamen med en open book online-tentamen innehållande fler frågor av fördjupande Att motverka skatteflykt: En komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk Richard Croneberg , 2021 apr 15 , 1 uppl. Betydelse för läraryrket: Vi har valt att göra en komparativ studie av Sverige och Nederländerna och dess olika skolsystem. Vårt mål med denna studie är att se vad det finns för skillnader och likheter mellan Sverige och Nederländerna gällande en inkluderande skola. En komparativ studie mellan ibuprofens enantiomerer och dess påverkan på tillväxten av Lepidium sativum: Majoriteten av alla aktiva ämnen i läkemedel finns ofta i två varianter. De har samma molekylformel och 2D-struktur, men deras 3D-struktur skiljer sig så att de skapar spegelbilder av varandra, så kallade spegelisomerer. Skolarbeten Övrigt Att rättfärdiga "kriget mot terrorismen": en komparativ studie av amerikansk propaganda, the Just War Theory och folkrätten 2515 visningar uppladdat: 2005-01-01 En komparativ studie mellan tre matematiska läroböcker A comparative study of three mathematical textbooks André Karlsson Ricardo Jeppsson Lärarexamen 210hp Handledare: Ange handledare Barndoms- och ungdomsvetenskap 2010-11- Examinator: Jutta Balldin Handledare: Caroline Ljungberg Lärarutbildningen Barn, unga, samhälle 1% för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö En komparativ studie av en procentsregeln i kommuner och regioner 2012 och 2018 ©t Ksno s r än mändenn 2020 ISBN 978-91-984994-3-8 Diarienummer: KN 2019/59 Ansvarig utgivare: Anna Söderbäck sbet Argruppen Bitte Jarl och Stefan Ahlenius från Konstnärsnämnden samt Per Svensson.

FOU - Komparativ studie av retur –og reintegreringsprogrammer

Inom Nordidacticas intresseområde – ämnesdidaktiska studier inom geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och statsvetenskap i Norden – är forskningen i mycket hög grad inramad av de enskilda ämnena. En komparativ studie av rättsläget rörande whistleblowing i Sverige, Norge och England . By Frida Jakobsson. Abstract. Uppsatsen har två huvudsakliga syften. Dels att utreda rättsläget rörande anställdas yttrandefrihet och kritikrätt på svensk och europeisk nivå, dels att undersöka vilket skydd svensk rätt ger anställda som Detta har medfört att komparativa metoder har blivit viktiga för utvecklingen av vår förståelse av politik.

I detta avseende är uppsåtets nedre gräns mot oaktsamheten av störst vikt för studien. Denna studie är utförd i syftet att ta reda på om detta kan ske på ett sätt som värnar om både hyresgästens och fastighetsägarens intressen. Dessa intressen motsätter sig varandra i många aspekter av forskningsfrågan.