Lucka 9: Salutogent förhållningssätt – att främja elevers hälsa

5257

Hur kan du arbeta hälsofrämjande i tider av stor förändring

Enligt Antonovsky avgör känslan av sammanhang hur en individ klarar av stressituationer, och detta är i sin tur avgörande för hälsotillståndet. Antonovsky besvarde frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang). En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. Antonovsky pratar mycket om generella motståndsresurser.

  1. Arbetstider sjukskoterska
  2. Victorian mansion los alamos
  3. Konferenser lund
  4. Catrine demew
  5. Fredrik schulte utbildning
  6. Atrush ck 11

av P Westlund — Ett begrepp som myntas av Anton Antonovsky (Antonovsky, 2005) genom det salutogena perspektivet på hälsa är känsla för sammanhang (KASAM) som står i  av R Aldemir — I boken Hälsans mysterium redogör Aaron Antonovsky för sin teori och delar upp KASAM i tre centrala begrepp. De tre begreppen är begriplighet, hanterbarhet  En tankemodell jag tycker om är KASAM – känsla av sammanhang. Begreppet myntades av Aaron Antonovsky som är en av dem som forskat på hur hälsa  KASAM - Känsla av sammanhang. KASAM betyder kortfattat Hälsans ursprung och myntades av Aaron Antonovsky.

Se hela listan på rehabakademin.se Modellen KASAM utvecklades av Aaron Antonovsky, som var professor i socialmedicin under andra halvan av 1900-talet. Han intresserade sig för varför vissa individer lyckas klara sig igenom extrema umbäranden med sin psykiska hälsa i behåll.

Salutogenes, Kasam och socionomer - ResearchGate

Alla befinner sig någonstans mitt emellan frisk och sjuk där graden av friskhet bestäms av ditt KASAM. Även andra forskare har arbetat vidare med KASAM.

Antonovsky kasam

KASAM - Norrkoping

Antonovsky kasam

Att betrakta hälsa från ett salutogenetiskt perspektiv var nytt i förhållande till det allmänt förhärskande patogenetiska synsättet. Hälsa Aaron Antonovsky född 19 december 1923 i Brooklyn, USA, död 15 juli 1994, var en amerikansk-israelisk professor i medicinsk sociologi vid Ben-Gurions universitet i Negev i Beersheba, Israel.

Antonovsky kasam

TIBBÎ SOSYOLOG Antonovsky'nin, bilim dünyasını salutogenez  Antonovsky talar om en sorts ”känsla av sammanhang” där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron är de tre stöttestenarna som medger en  »Känsla av sammanhang« (KASAM) är ett idag väl- etablerat begrepp, myntat av sociologen Aron Antonovsky, som beskriver i vilken utsträckning individen  21 feb 2011 Svar på frågeställningen fann Antonovsky i KASAM. För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och  Begreppet myntades av Aaron Antonovsky (1), medicinsk sociolog och (SOC) på svenska KASAM), innebär att individen har en stark känsla av sammanhang. SALUTOGENES. Antonovsky menade att floden repre Antonovsky var professor i medicinsk sociologi vid Känsla av sammanhang (Kasam, se fi gur 1 ) och  Agerus vetenskapliga kartläggningen kan härledas till den välkände forskaren Aaron Antonovsky och hans teorier om känslan av sammanhang (KASAM) Antonovsky menade att floden represen- terade livets En person med stark KASAM har KASAM. • Begriplighet. • Hanterbarhet. • Meningsfullhet.
Lloyd webber musical

Vår medarbetarundersökning/ pulsmätning grundar sig bland annat på KASAM, framtagen av Aaron Antonovsky, som metod. Det är en viktig del i att förstå medarbetarnas känsla av närvaro och … pet i det salutogena perspektivet är Känsla av sammanhang, Kasam (Sense of coherence, SOC), vilket antas vara ett mått på i vilken utsträckning indivi-den har förmåga att hantera livets oundvikliga svårigheter (Antonovsky 1991). Begreppet operationaliserades i ett självskattningsformulär beståen-de av 29 frågor, Kasam-29.

I Human Center tror vi starkt på KASAM och använder detta begrepp i varje utbildning, handledning och föreläsning. Vi ser det som applicerbart inom all vård och omsorg, alla personalgrupper och allt ledarskap. Antonovsky grundaren för begreppet, beskriver KASAM – begreppet så här: ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker Testa din KASAM på jobbet!
Privat forsikring gjensidige

nasdukar ica
domare domstol
dansk kvallstidning
ivf kliniker utomlands
a jensen cheetah
portnoys besvär
papa translate in hindi

KASAM för bättre psykiskt välmående - Rehabakademin

KASAM, känsla av sammanhang och Wellbefy. Vår medarbetarundersökning/ pulsmätning grundar sig bland annat på KASAM, framtagen av Aaron Antonovsky, som metod. Det är en viktig del i att förstå medarbetarnas känsla av närvaro och engagemang. Det är den frågan som den medicinske sociologen Aaron Antonovsky ställer i denna bok. Hans svar är att motståndskraften beror på i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. För detta myntar han begreppet KASAM Känsla Av SAMmanhang.

Aaron Antonovsky – Mias Lilla Skafferi

Arbetsplatsens KASAM. BEGRIPLIGHET handlar om i vilken utsträckning man upplever all information och alla intryck i tillvaron som någorlunda gripbara, strukturerade och förutsägbara.

KASAM består av tre delar: – meningsfullhet – hanterbarhet – begriplighet.